Disclaimer

Correctheid

Wij streven naar correctheid en volledigheid van hetgeen wat op onze website wordt geplaatst. Echter watzegtderechter.nl en de maker of de verbonden personen aan deze website zijn niet aansprakelijk voor mogelijke (juridische) onjuistheden.

De informatie die op de website wordt weergegeven zijn geschreven op basis van beleving en ervaring van onze juristen. Garantie op juistheid is op deze informatie uitgesloten. Wij behouden het recht de onformatie te verwijderen en te wijzigen.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden verspreid.


Created and designed by Nick Hermans and Laura Vaessen.
All rights reserved to http://watzegtderechter.nl