Over ons

Wil je meer over ons persoonlijk te weten komen? Neem dan hieronder een kijkje!

Picture
Laura Vaessen

Afgestudeerd HBO-Rechten jurist. Tijdens het volgen van de opleiding heb ik mijn kennis in het jurdisch werkveld zowel theoretisch en in de praktijk vollop kunnen uitbreiden. Dit alles ten behoeve van mijn persoonlijke professionele ontwikkeling.
Door de ervaring, die ik de afgelopen jaren in het werkveld heb mogen opdoen, streef ik naar correctheid en rechtvaardigheid in mijn handelen.

Momenteel studeer ik aan de universiteit in Maastricht om mijn juridische kennis verder uit te breiden.

Picture
Sanne Lutter

Mijn naam is Sanne Lutter en ik ben 24 jaar oud (althans bijna). Na vier jaar lang strijden zijn we eindelijk beland in de laatste fase, ‘de finale’, van de opleiding HBO-Rechten. De afgelopen studiejaren heb ik als uitdagend, interessant en leerzaam ervaren. *typt nog meer standaard positieve woorden*. Maar ik meen het wel! De opleiding was gewoon leuk. Ik heb mij persoonlijk kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden en daar ben ik dankbaar voor.

Volgend jaar ga ik het civiel effect-programma volgen aan de universiteit in Maastricht. Ik heb de ambitie om advocate te worden. Mijn interesses liggen in het arbeidsrecht, vermogensrecht en strafrecht.

Ik hoop je met onze website bewust te laten worden en aan het denken te zetten over de Nederlandse rechtspraak.

Picture
Jasmijn Keulers

Hallo! Mijn naam is Jasmijn Keulers en ook ik ben na vier jaar lang hard studeren en werken aanbeland in de laatste fase van de opleiding HBO-rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard; ‘de finale’. Tijdens het doorlopen van de opleiding heb ik veel mogen leren. Het opdoen van praktijkervaring heeft enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Op dit moment ben ik reeds parttime werkzaam bij KampsVanBaar Advocaten te Sittard. Na mijn afstuderen zal ik fulltime aan de slag gaan bij dit kantoor. Ik ga mij bij KampsVanBaar voornamelijk bezighouden met het sociaal zekerheidsrecht.

Picture
Gianluca Beatrice

Hallo! Mijn naam is Gianluca Beatrice en kan mij inmiddels Bachelor of Laws noemen na het voltooien van mijn HBO-Rechtenopleiding. Rechten is een leuk vak; in tegenstelling tot wat veel mensen denken is het juridisch domein juist erg levendig en actueel. Bij een internationale webshop was ik verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe privacywetgeving en hield ik mij veel bezig met intellectueel eigendomsrecht en arbeidsrecht. 

Ik begin nu met mijn loopbaan en ik ga met erg veel motivatie en vertrouwen de toekomst tegenmoet waarbij ik geen enkele uitdaging of opdracht uit de weg wil gaan! Naast rechten hoop ik mij in de toekomst aanvullend te kunnen verdiepen in finance.

Picture
Bram Laschet

Hallo! Mijn naam is Bram Laschet. Ik ben vierdejaarsstudent hbo-rechten. Voor de eindpresentatie (de Finale) van deze opleiding hebben we deze website gemaakt. Volgend jaar ga ik het civieleffect- programma op de Universiteit Maastricht doen. Daarna ga ik de master Nederlands recht doen, met de specialisatie privaatrecht. Hier liggen mijn interesses.

Ik hoop dat je door onze website bewust wordt van het proces voorafgaande aan de beslissing van een rechter!